Mijn naam is Bianca, geboren in de zomer van 1969, ik ben getrouwd met Annemarie en samen wonen wij in een heerlijk appartement nabij het centrum van Eindhoven.

 

In 2017 heb ik mijn eigen praktijk opgericht. Aanvankelijk gericht, vanuit mijn achtergrond in het speciaal onderwijs, op de psychologische begeleiding van kinderen en jongeren.

Tijdens deze begeleiding is er uiteraard veelvuldig contact met ouders/ opvoeders en werk ik veelvuldig systemisch.

Één van mijn expertises ligt in de begeleiding rondom echtscheiding/ relatieproblemen, waardoor ik al langere tijd begeleiding aan (ex)partners kon verzorgen.

 

 

Tijdens het volgen van de post-bachelor studie tot psychosociaal therapeut is mijn praktijk uitgebreid met een individueel therapeutisch aanbod voor volwassenen. Hierin werk ik geheel cliëntgericht, waarbij narratief werken een belangrijke pijler is. 

 

Hulpverlenen betekent er tijdelijk zijn voor een ander vanuit echtheid en waarachtigheid, naast iemand staan en meelopen in een kwetsbare fase van het leven waarin extra begeleiding en ondersteuning onontbeerlijk zijn. Kijkend naar de behoeften van de cliënt, kijkend naar het verhaal wat er onder ligt. Vanuit veiligheid kun je ‘op verhaal komen’ en stukje bij beetje samen onderzoeken waar de pijnpunten liggen en hoe de eigen kracht kan worden aangeboord. 

 

Verbinding en vertrouwen zijn de bakens in mijn eigen bestaan. Ik kijk vanuit een humanistische en holistische visie naar de wereld om mij heen. Dat betekent dat mijn mensbeeld is gebaseerd op individuele vrijheid, betrokkenheid en rechtvaardigheid.